Ny firmware til Nikon D3

På Nikon’s website er det nu muligt at hente en ny firmware til Nikon D3.

Denne firmware er version 2.02 og indholder følgende rettelser:
 Den automatiske indstilling af hvidbalancen er blevet forbedret.
– Der er blevet tilføjet understøttelse af 64 GB-hukommelseskort.
– Når ISO sensitivity settings>ISO sensitivity auto control (ISO-følsomhedsindstillinger – Automatisk styring af ISO-følsomhed) er indstillet til On (Til), kan indstillingenMaximum sensitivity (Største følsomhed) nu angives i trin på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV i henhold til brugerindstillingen b1ISO sensitivity step value (Værdi for ISO-følsomhedstrin).
– Den tid, kameraet venter, før det justerer fokus i henhold til pludselige ændringer i afstanden til motivet, kan nu indstilles til 5 (Long), 4, 3 (Normal), 2 og 1 (Short) (5 [Lang], 4, 3 [Normal], 2 og 1 [Kort]) i brugerindstillingen a4 Focustracking with lock-on (Fokus-tracking med Lock-On). Takket være det øgede antal indstillinger for brugerindstillingen a4 Focus tracking with lock-on (Fokus-tracking med Lock-On) indstilles dette punkt til 3 (Normal) efter firmwareopgraderingen. Juster indstillingen efter behov.
– Der er blevet tilføjet en indstilling for Dynamic AF area (Dynamisk valg af AF-punkt) til punktet FUNC. button+ dials (Knappen FUNC. + hjul) (Preview + command dials [Eksempel + kommandohjul], AE-L/AF-L + command dials [AE-L/AF-L + kommandohjul]) for brugerindstillingen f4 Assign FUNC. Button (Tilknyt knappen FUNC.) (f5 Assign preview button [Tilknyt previewknap], f6 Assign AE-L/AF-L button [Tilknyt knappen AE-L/AF-L]).
– Når AF-ON er valgt for brugerindstillingen a9 AF-ON button (Knappen AF-ON) eller a10 Vertical AF-ON button (Knappen AF-ON ved lodret betjening), slukkes skærmen nu, når der trykkes på knappen AF-ON, selv når der vises optageinformation.
– Når AF-ON er valgt for brugerindstillingen f6 Assign AE-L/AF-L button>AE-L/AF-L button press (Tilknyt knappen AE-L/AF-L – Tryk på AE-L/AF-), slukkes skærmen nu, når der trykkes på knappen til AE/AF-lås, selv når der vises optageinformation.
– Punktet Use GPS to set camera clock (Brug GPS til at indstille kameraets ur) er blevet føjet til punktet GPS i opsætningsmenuen. Når Yes (Ja) er valgt, bruges dato- og tidsinformation, der er indhentet via forbindelse til en GPS-enhed, til at indstille kameraets indbyggede ur. Når du har valgt Yes (Ja) første gang, skal du slukke kameraet og tænde det igen for at hente GPS-data igen.
– Når Enable (Aktiver) er valgt for GPS>Auto meter off (GPS – Automatisk lysmålerafbrydelse) i opsætningsmenuen, forlænges den tid, der går, før lysmåleren slås fra, med op til et minut, så kameraet kan indhente GPS-data lige efter, at kameraet tændes, og lige efter lysmåleren tændes. (kun med GPS-enheden GP-1)
– Når On (Til) er valgt for Long exp. NR (Lang eksp. NR), opstod der problemer ved optagelse med lukkertider, der var længere end 1 sekund, men kortere eller lig med 8 sekunder. Dette problem er blevet løst.
– Et problem, der forhindrede visning af fokuspunktet under visning af billeder taget med kontinuerlig optagelse, er blevet løst.
– Da visse hukommelseskort blev indsat

Klik her for at downloade Firmware Version 2.02 til Nikon D30 (Windows)
Klik her for at downloade Firmware Version 2.02 til Nikon D30 (Mac)

Kilde: Nikon.dk

Om Noel Christensen

Noel er grundlægger og redaktør på MyDigitalPhotos.dk. Benytter Canon EOS 7D samt Panasonic Lumix DMC-G5.

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver ikke offentliggjort. Required fields are marked *

*

Følg os - og vær' opdateret!

Få seneste nyt fra MyDigitalPhotos.dk direkte i din mailbox